تصویر ثابت

پایگاه تخصصی مهندسی نقشه برداری
سایت نقشه برداری،مهندسی نقشه برداری،دانلود کتاب نقشه برداری مهندسی، سایت تخصصی نقشه برداری، سایت تخصص نقشه برداری، دانلود رایگان جزوه فتوگرامتری 3و4، دانلود نرم افزاز های نقشه برداری، آموزش اتو کتد،آموزش لند،دانلود جزوات کارشناسی ارشد نقشه برداری،
تاریخ : چهارشنبه 24 مهر 1392
نویسنده : مهندس یاسر عشورزاده


اسا بیش از 100 ساعت از فیلم های تاریخی خود را به فرمت HDTV بر گرداند. این فیلم های شامل تصاویری از ماموریت های فضاپیماهای شاتل، جمینی و مرکوری است که بصورت اچ دی تی وی بر گردانده شده است و از طریق آرشیو ناسا می توان به آنها دسترسی پیدا کرد.پروژه تبدیل این تصاویر به HD توسط کانال تلویزیونی دیسکاوری برای یک سریال مستند به نام "هنگامی که ما زمین را ترک کردیم نام گرفته.
  

اسا بیش از 100 ساعت از فیلم های تاریخی خود را به فرمت HDTV بر گرداند. این فیلم های شامل تصاویری از ماموریت های فضاپیماهای شاتل، جمینی و مرکوری است که بصورت اچ دی تی وی بر گردانده شده است و از طریق آرشیو ناسا می توان به آنها دسترسی پیدا کرد.پروژه تبدیل این تصاویر به HD توسط کانال تلویزیونی دیسکاوری برای یک سریال مستند به نام "هنگامی که ما زمین را ترک کردیم نام گرفته.

لینک های دانلود

لینک های دانلود (مستقیم) - ~1500 مگابایت
برای دانلود بر روی تک تک لینک های زیر کلیک کنید تا دانلود شروع شود، تمامی لینک ها را باید دانلود کنید

E01: Ordinary Supermen
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E01/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E01.Mercury.Ordinary.Supermen.720p.mkv_p30download.com.part1.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E01/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E01.Mercury.Ordinary.Supermen.720p.mkv_p30download.com.part2.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E01/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E01.Mercury.Ordinary.Supermen.720p.mkv_p30download.com.part3.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E01/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E01.Mercury.Ordinary.Supermen.720p.mkv_p30download.com.part4.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E01/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E01.Mercury.Ordinary.Supermen.720p.mkv_p30download.com.part5.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E01/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E01.Mercury.Ordinary.Supermen.720p.mkv_p30download.com.part6.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E01/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E01.Mercury.Ordinary.Supermen.720p.mkv_p30download.com.part7.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E01/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E01.Mercury.Ordinary.Supermen.720p.mkv_p30download.com.part8.rar

E02: Friends and Rivals
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E02/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E02.Friends.and.Rivals.720p.mkv_p30download.com.part1.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E02/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E02.Friends.and.Rivals.720p.mkv_p30download.com.part2.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E02/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E02.Friends.and.Rivals.720p.mkv_p30download.com.part3.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E02/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E02.Friends.and.Rivals.720p.mkv_p30download.com.part4.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E02/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E02.Friends.and.Rivals.720p.mkv_p30download.com.part5.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E02/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E02.Friends.and.Rivals.720p.mkv_p30download.com.part6.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E02/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E02.Friends.and.Rivals.720p.mkv_p30download.com.part7.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E02/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E02.Friends.and.Rivals.720p.mkv_p30download.com.part8.rar

E03: Landing the Eagle
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E03/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E03.Landing.the.Eagle.720p.mkv_p30download.com.part1.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E03/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E03.Landing.the.Eagle.720p.mkv_p30download.com.part2.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E03/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E03.Landing.the.Eagle.720p.mkv_p30download.com.part3.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E03/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E03.Landing.the.Eagle.720p.mkv_p30download.com.part4.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E03/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E03.Landing.the.Eagle.720p.mkv_p30download.com.part5.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E03/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E03.Landing.the.Eagle.720p.mkv_p30download.com.part6.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E03/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E03.Landing.the.Eagle.720p.mkv_p30download.com.part7.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E03/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E03.Landing.the.Eagle.720p.mkv_p30download.com.part8.rar

E04: The Explorers
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E04/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S1E04.The.Explorers.720p.mkv_p30download.com.part1.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E04/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S1E04.The.Explorers.720p.mkv_p30download.com.part2.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E04/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S1E04.The.Explorers.720p.mkv_p30download.com.part3.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E04/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S1E04.The.Explorers.720p.mkv_p30download.com.part4.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E04/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S1E04.The.Explorers.720p.mkv_p30download.com.part5.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E04/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S1E04.The.Explorers.720p.mkv_p30download.com.part6.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E04/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S1E04.The.Explorers.720p.mkv_p30download.com.part7.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E04/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S1E04.The.Explorers.720p.mkv_p30download.com.part8.rar

E05: The Shuttle
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E05/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E05.The.Shuttle.720p.mkv_p30download.com.part1.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E05/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E05.The.Shuttle.720p.mkv_p30download.com.part2.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E05/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E05.The.Shuttle.720p.mkv_p30download.com.part3.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E05/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E05.The.Shuttle.720p.mkv_p30download.com.part4.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E05/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E05.The.Shuttle.720p.mkv_p30download.com.part5.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E05/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E05.The.Shuttle.720p.mkv_p30download.com.part6.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E05/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E05.The.Shuttle.720p.mkv_p30download.com.part7.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E05/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E05.The.Shuttle.720p.mkv_p30download.com.part8.rar

E06: Home in Space
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E06/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E06.Home.in.Space.720p.mkv_p30download.com.part1.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E06/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E06.Home.in.Space.720p.mkv_p30download.com.part2.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E06/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E06.Home.in.Space.720p.mkv_p30download.com.part3.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E06/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E06.Home.in.Space.720p.mkv_p30download.com.part4.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E06/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E06.Home.in.Space.720p.mkv_p30download.com.part5.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E06/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E06.Home.in.Space.720p.mkv_p30download.com.part6.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E06/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008.S01E06.Home.in.Space.720p.mkv_p30download.com.part7.rar
http://s4.p30download.com/users/404/video/documentary/When.We.Left.Earth.The.NASA.Missions.2008/E06/Whe

آخرین مطالب
   
 
متن دلخواه شما