تصویر ثابت

پایگاه تخصصی مهندسی نقشه برداری
سایت نقشه برداری،مهندسی نقشه برداری،دانلود کتاب نقشه برداری مهندسی، سایت تخصصی نقشه برداری، سایت تخصص نقشه برداری، دانلود رایگان جزوه فتوگرامتری 3و4، دانلود نرم افزاز های نقشه برداری، آموزش اتو کتد،آموزش لند،دانلود جزوات کارشناسی ارشد نقشه برداری،
تاریخ : سه‌شنبه 15 بهمن 1392
نویسنده : مهندس یاسر عشورزاده
شیوه نامه اجرایی تفکیک آپارتمان


در راستای سیاستهای کلی سازمان مبنی بر برونسپاری تهیه و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمانها با هدف  تسهیل و تسریع در امور توام با سرعت ، دقت و کیفیت و پیشگیری از کندی کار در واحدهای ثبتی، مسئولیت تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها به نقشه برداران سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تفویض گردیده است لذا بمنظور پیشگیری از اعمال سلایق و رویه های مختلف «شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان » تهیه گردیده  

و کلیه اشخاصی که مبادرت به تهیه نقشه می نمایند مکلفند با رعایت مفاد این شیوه نامه و با  در نظر گرفتن استانداردهای  نرم افزار واسط سازمان اقدام نمایند و مدیران کل و روسای واحدهای ثبتی مکلفند بر نحوه اجرای امور نظارت کامل داشته باشند .

فایل زیر حاوی شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان می باشد که می توانید ان را دانلود نمایید!


دانلود


آخرین مطالب
   
 
متن دلخواه شما